A 2014. évi teljesítmény áttekintése

 • A fokozott olajkinyerési eljárást alkalmazó projekt Horvátországban megkapta a működési engedélyt. A projekt célja az olajkinyerés növelése és a szén-dioxid- (CO2) kibocsátás alapvető csökkentése. Miután a szükséges vizsgálatok megtörténtek mind a CO2-visszasajtoló kutakon, mind a vízvisszasajtoló egységeken, próbainjektálás történt 12 darab Ivanićban található kúton. 2014 végére összesen 27.045.379 m3 CO2 került injektálásra, ami 50 ezer tonna CO2-kibocsátás csökkentést eredményezett.
 • 2013-ban megkezdődött egy átfogó vízgazdálkodási tanulmány elkészítése 2 kutatás-termelési blokkra vonatkozóan: az egyik Pakisztánban, a másik Irak Kurdisztán régiójában található, mindkettő vízszegény területen. A tanulmány 2014-ben került véglegesítésre. A további fejlesztéseket figyelembe véve mindkét területen – főleg a vízigényes fúrási tevékenység miatt – további javaslatok születtek a fenntartható vízellátás és a vízkészletek megóvása érdekében.
 • A kutatási és termelési tevékenység gyakran természeti szempontból védett területen vagy ahhoz közel történik. 2014-ben a MOL -csoport átfogó felmérést végzett a biodiverzitás szempontjából kritikus területek azonosítása érdekében. Ez alapján a MOL - csoport kitettsége általában alacsony, azonban Magyarországon és Horvátországban néhány telephely Natura 2000 területen helyezkedik el, és Horvátországban 3 fő telephely biodiverzitás szempontjából kritikus (védett természeti vagy vízérzékeny) területen fekszik. A biodiverzitás szempontjából kritikus telephelyekre 2015- ben Biodiverzitás Akciótervek készülnek majd. Pakisztánban elkészült az akcióterv mind a három kritikus telephelyre 2014–2016-ra vonatkozóan és ennek első része véglegesítésre került.
 • Az Európán kívüli kutatási és termelési tevékenység során nagymennyiségű nyersolajat szállítanak rendszeresen közúton. Annak érdekében, hogy saját munkavállalóink és beszállítóink jobban átlássák és kezeljék a felmerülő veszélyeket, a MOL Pakistan egy átfogó közúti kockázatkezelési elemzést készített a kondenzátum/nyersolaj szállításáról a telephelyektől a gyűjtőlétesítményekig. Ezentúl új EBK vizsgálati és értékelési szempontokat vezettünk be a beszállítóink számára a közúti közlekedésről. Ezáltal tudjuk azonosítani a legjobb biztonsági teljesítménnyel rendelkező beszállítókat.
 • Irak Kurdisztán régiójában a Kalegran B.V. felmérést készített a működése által érintett felek számára leglényegesebb társadalmi kérdésekről, az érintettek igényeiről és a működéshez kapcsolódó társadalmi hatásokról. A folyamat eredményeként Érintettek Bevonásáról és a Társadalmi Befektetésről szóló stratégia készült. Ennek keretében 6 területet azonosítottak, amelyek kritikusak a helyi közösségek számára. A főbb területekre: vízgazdálkodás, mezőgazdaság, oktatás, fiatalok bevonása és turizmus, válaszként több kezdeményezés is indul a későbbiekben. A javaslatok értékelése és megtervezése a közeljövőben történik majd, megvalósításukra pedig 2015-ben kerül sor.
 • 2014-ben a MOL -csoport egy új nemzetközi tehetségkutató programot indított el UPPP néven. 972 csapat nevezett a versenyre, legtöbbjük Pakisztánból, Irak Kurdisztán régiójából, az Egyesült Királyságból, Magyarországról és Horvátországból. Három pakisztáni csapat került be a 10 legjobb közé, és néhányuk a nagy értékű díj mellett lehetőséget nyert arra, hogy csatlakozzon a MOL -csoporthoz.

 

Éghajlatváltozás

FF és EBK - Kutatás és termelés működési kiválóság

Környezet

FF és EBK - Kutatás és termelés működési kiválóság

  2010 2011 2012 2013 2014
Veszélyes hulladék (t) 22.587 25.240 21.281 9.374 9.135
Veszélyes hulladék (kg/olaj egyenérték tonna) 5,1 5,5 4,9 2,2 2,3
Nem veszélyes hulladék (t) 37.092 27.761 43.079 68.640 73.560
Nem veszélyes hulladék (kg/olaj egyenérték tonna) 8,3 6,1 9,9 16,3 18,5
Újrafelhasznált vagy újrahasznosított hulladék (t) 33.501 24.339 28.451 34.669 33.976
Újrafelhasznált vagy újrahasznosított hulladék aránya (%) 56 46 44 44 41

Egészség és biztonság

FF és EBK - Kutatás és termelés működési kiválóság

  2010 2011 2012 2013 2014
Halálesetek száma (saját munkavállalók) 0 0 1 0 0
Halálesetek száma (beszállítók) 1 5* 0 2 3

*Öt beszállító és egy harmadik fél halála nem EBK-jellegű esemény eredményeképpen (tűzharc Pakisztánban)

Közösségek

  2010 2011 2012 2013 2014
Közösségi befektetések Kutatás-Termelés üzletágban (millió Ft)
(Teljes MOL-csoport INA-csoport nélkül)
92 163 191 354 234

Humán tőke

  2011 2012 2013 2014*
Létszám 6.760 6.946 6.432 3.863
Nők (%) 14 13 14 17
Fluktuáció (%) 9.7 10.6 5.3 7.0
Egy főre jutó képzési költség (ezer Ft) 78 72 84 111
Egy főre jutó képzési óraszám 28 20 28 31

*2014-től a Crosco d.o.o. adatait nem tartalmazza

Gazdasági fenntarthatóság

  2010 2011 2012 2013 2014
Készlettartam index (Reserve Life Index) (év)* 88 13 15 15 16
Organikus készletpótlási ráta (Organic reserve Replacement Rate) (%)* 84 217 19 18 103
Kutatás-Fejlesztés célú kiadások (millió Ft) 90 715 730 486 286

* Az INA készlteivel együtt. A termélési adatok az egész MOL-csoportra vonatkoznak, beleértve az INA-csoportot is. SPE 2P metodológia szerint számítva.

Általános megjegyzés a lap aljára: Az adatok teljes MOL-csoport, de csak azon vállalatok tekintetében, melyek felett kontrollt gyakorol, ennek megfelelően az adatok vegyesvállalatok (INA offshore, Szíria, Egyiptom és Angola) nélkül értendőek; és teljes termélés 82%-át fedik le. Kivéve a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó adatok, melyek teljes MOL-csoportra vonatkoznak.

Földgázszállítás - térkép

A MOL-csoport jelenleg több, mint 1.750 töltőállomással rendelkezik 8 különböző márkanév alatt, a KKE régió 11 országában. A MOL, a Slovnaft, az INA, a Tifon, az Energopetrol, a Papoil, a Roth és az IES mind a MOL-csoport márkái közé tartoznak. Természetéből fakadóan a kiskereskedelem a MOL-csoport arculatának elsődleges közvetítője a fogyasztók felé. Kiskereskedelmi hálózataink vezető szerepet töltenek be Horvátországban, Magyarországon és Szlovákiában, valamint a prémium szegmenset képviselik Romániában és Szlovéniában.

Downstream stratégiánk részeként célunk a kiskereskedelmi piaci jelenlétünk és országos lefedettségünk további növelése a régióban, annak érdekében, hogy vásárlóinkat magasabb színvonalon szolgálhassuk ki és további piacokat biztosítunk a korszerű magyarországi, szlovákiai és horvátországi finomítóink számára.

Áttekintés

 • 5784 km hosszú távvezetékrendszer
 • 19 hazai, 4 import betáplálási pont, közel 400 gázkiadási pont
 • 6 regionális központ, 6 kompresszorállomás
 • Világszínvonalú irányítóközpont Siófokon

Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Zrt. rendelkezik földgázszállítási rendszer-üzemeltetői működési engedéllyel. A hazai földgázszállítási tevékenység mellett az FGSZ tranzit tevékenységet folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, valamint átszállítási tevékenységet Románia, Horvátország és Ukrajna irányába.

Magyarországon jelenleg kizárólag az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) rendelkezik szállítási rendszerüzemeltetői engedéllyel. Tevékenysége törvényileg szabályozott piaci környezetben zajlik. A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ tranzit tevékenységet is folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, átszállítást Románia, Horvátország és Ukrajna irányába. Nemzetközi összehasonlításban a Társaság vezetékrendszerének műszaki színvonala a csúcstechnológiák közé tartozik. Az FGSZ a térség stratégiai szerepben lévő vállalatai közé tartozik. Dinamizmusa és hatékonysága Európa egyik kiemelkedő földgázszállítójává teszi.

Az FGSZ által az elmúlt években végrehajtott stratégiai fontosságú vezetékfejlesztések alapozzák meg a társaság jövőjét, a regionális elosztó szerep kiteljesítését, és hazánk biztonságos, környezetbarát és versenyképes áron történő gázellátását. Az FGSZ felkészülten néz szembe azokkal a kihívásokkal, feladatokkal és követelményekkel, amelyek az Európai Unió által is támogatott, integrált, forráslehetőségeit tekintve diverzifikált és likvid piac kialakításából következnek. A stratégiai célkitűzések további hatékony és átgondolt infrastruktúrafejlesztést tesznek szükségessé.

2014 év végén elindult az FGSZ Regionális Booking Platformja (RB P), amely a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 984/2013/EU rendelet előírásainak megfelelően egy európai uniós, magyar–román pilotprojekt keretében fejlesztett kapacitásallokációs informatikai alkalmazás. Az alkalmazás nemcsak az FGSZ rendszerén található határkeresztező vagy belföldi pontokon, hanem bármilyen más, akár az együttműködő hazai földgázszállító-rendszertől független hálózati ponton is alkalmas a CAM NC szerinti kapacitásallokációs eljárások lebonyolítására.

Versenyelőnyeink

 • Földrajzi adottságok : Az FGSZ fontos szereplője a regionális tranzit célú szállításoknak is.
 • Minőségbiztosítás : Az FGSZ Zrt.-nél 1997-től auditált és tanúsított minőségirányítási rendszerek működnek. Ezek 2014-től egyetlen integrált rendszert képeznek, melynek részei: Minőségirányítási Rendszer (MIR ), Műszaki-Biztonsági Irányítási Rendszer (MBIR ), Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR ), Kalibráló Laboratórium Irányítási Rendszer (KLIR ) és Hegesztési Tevékenység Irányítási Rendszer (HIR ).
  Az FGSZ 2014-ben megfelelt az ISO 9001:2008, valamint ISO /IE C 27001:2005 szabvány szerinti, az SGS Hungária Kft. által végrehajtott két integrált felügyeleti látogatáson.
  Folyamatban van a kalibráló laboratóriumi tevékenység akkreditálása az MSZ EN ISO /IE C 17025:2005 szabványban foglaltak szerint. A Nemzeti Akkreditáló Testülethez 2013 júniusában benyújtott dokumentációt a testület 2014-ben felülvizsgálta és elfogadta. Az akkreditáció megszerzésére várhatóan a 2015. év folyamán kerül sor.
  Az FGSZ Zrt. 2014-ben megkezdte az Energiairányítási Rendszer (EIR ) ISO 50001 szabvány szerinti kialakítását és bevezetését, melynek várható befejezési időpontja 2015. december 5.
 • Stabil cash flow : Az FGSZ közel 5800 km hosszú, Magyarországot behálózó nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszerének működtetése, a hálózat kapacitásainak és a kiegészítő szolgáltatásoknak diszkriminációmentesen történő értékesítése stabil pénzáramlást biztosít a MOL -csoport részére.

Kitekintés

Európai dimenziók

Az FGSZ egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac létrejöttében érdekelt. Ezért a 2015-től 2024-ig terjedő 10 éves időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi színtéren átfogó infrastruktúrafejlesztésekben kíván részt venni, ezzel segítve a hazai likvid gázpiac kialakulását. A gázpiac átformálása lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók elérhessék a régió egymással versenyző gázforrásait, és lehetőségeik szerint optimalizálják beszerzési portfóliójukat. Az FGSZ a stratégiai beruházások első lépcsőfokaként 2006 és 2010 között jelentősen növelte a keleti importkapacitást, összhangban a stratégiai tároló fejlesztésével. Megépült a magyar-horvát és a magyar-román összekötő vezeték.

A stratégiai beruházások második, 2011-2020-as időszakra tervezett üteme az északnyugati és északkeleti fejlesztéseket foglalja magában. Az FGSZ tervezi a létező nyugati importkapacitások bővítését, valamint a Dunántúl ellátásbiztonságát a HAG –vezetéktől függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket.

A társaság 2012-ben együttműködési megállapodást kötött az UKRTRANSGAZ -zal a Magyarországról Ukrajnába történő földgázszállításról, amelynek eredményeként 2013 tavaszától biztosítja a földgázszállítás lehetőségét Ukrajna felé megszakítható üzemmódban.

Az FGSZ célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében minden irányból biztosítsa a földgáz beszállíthatóságát és a létrejött határkeresztező összeköttetések kétirányúvá tételével szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. Ebben a sorban fontos lépés volt a Románia felől érkező földgáz betáplálási lehetőségének kialakítása. Az első lépcsőben megnyitott

kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállítását teszi lehetővé, de az FGSZ és román partnere közösen dolgozik ennek szignifikáns bővítésén. A déli és délkeleti, majd a keleti, végül az északi és nyugati gázforrások becsatornázásával Magyarország gázellátása biztosabb alapokon fog nyugodni.

Az FGSZ hosszú távú stratégiájában lefektetett beruházások lehetővé teszik, hogy a jelenlegi perifériális gázszállítási szerepkörből kilépve Magyarország az elkövetkező évtizedben regionális gázelosztó központtá fejlődjön.

 

A MOL-csoport Logisztika szervezete több mint 2300 főt foglalkoztat közvetlenül és együttműködik számos partnerrel, miközben 11 európai országban végez árumozgatás, ki és berakodási, tárolási, csomagolási (kenőanyagok és petrolkémiai termékek esetében) és adminisztrációs tevékenységet nyersanyagokkal, félkész- és késztermékekkel egyaránt, továbbá logisztikai támogatást nyújt a belföldi és regionális értékesítési tevékenységhez a MOL-csoport ellátási láncának integrált részeként.